Medicera

Försäkringar

REBS - Försäkringar

Rådet för estetiska behandlingar i Sverige (REBS) har tagit fram försäkringar
för legitimerade läkare, tandläkare och sjuksköterskor som arbetar med estetiska behandlingar.
Läs mer om REBS arbete på rebs.se

REBS Estetiska - Din viktiga basförsäkring

 • Täcker alla typer av estetiska injektionsbehandlingar med bl.a. PDO-trådar/kemisk peeling/laser, IPL som du är certifierad i inom REBS.
 • Upp till 2 miljoner kr per skada och upp till 4 miljoner kr sammanlagt per år.

Kompletterande försäkringar

Driver du ett företag enskild firma, handelsbolag eller aktiebolag så kompletterar du med den ena av dessa företagsförsäkringar:

+ Småföretagsförsäkring

 • För dig som omsätter mindre än 20.000.000 kr per räkenskapsår.
 • Försäkring för patientbehandlingar inom vården enligt patientskadelagen ingår.
 • Försäkring för andra estetiska behandlingar (exempelvis nagel- & ögonfransbehandlingar) än de som täcks under REBS ESTETISKA ingår med maxbelopp på 500.000 kr per skada.
 • Företagsförsäkring för egendom, bl.a. maskiner, lager, avbrott, kundolycksfall, ansvar gentemot tredje man , tjänsteresa ingår.
 • Rättsskydd 5 basbelopp (för år 2021 motsvarar 238.000 kr i rättslig hjälp om du blir stämd).

+ Praktikföretagsförsäkring

 • För dig som omsätter mer än 20.000.000 kr per räkenskapsår.
 • Försäkring om du också arbetar med patientbehandlingar inom vården enligt patientskadelagen ingår.
 • Försäkring för andra estetiska behandlingar ingår inte. Kan köpas separat.
 • Företagsförsäkring för egendom, bl.a. maskiner, lager, avbrott, kundolycksfall, ansvar gentemot tredje man ingår, tjänsteresa är ett tillval och ingår ej.
 • Estetisk behandlingsskadeförsäkring är ett tillval det ingår ej.
 • Rättsskydd 10 basbelopp (för 2021 motsvarar 476.000 kr för rättslig hjälp om du blir stämd).

Ansök om försäkring

Maila till info@akermanpartners.se följande underlag:

1

REBS - Certifieringsnummer

När du erhållit ditt REBS certifieringsnummer
så kan du ansöka om en försäkring.

Om du inte är cetrifierad:

Certifiera dig här

2

Fyll i blankett

Fyll i alla uppgifter och scanna alternativt
fotografera den ifyllda blanketten.

Ladda ner blanketten här

Observera

Det är viktigt att särskilja på estetiska behandlingsskadeförsäkringar och patientskadeförsäkringar.
Flera försäkringsbolag erbjuder patientskadeförsäkringar men dessa täcker normalt inte skador vid estetiska behandlingar som fillers, botulinum toxin, peeling, laser, IPL d.v.s. allt som gör en person vacker men inte botar en sjukdom.

Du ska vara certifierad i REBS inom den behandlingsformen som försäkringen skall täcka,
som till exempel i fillers eller botulinum toxin.

Har du frågor så kontakta vår försäkringsexpert

Magnus Åkerman

Önskelista Support Chat Menu Kundvagn
Chat with support Top